Informacje zgodne z § 5 TMG (ustawy medialnej)

DREHTAINER GmbH
Alte Grenze 1
Businesspark A24
19246 Valluhn

Rejestr handlowy: HRB 7779
Sąd rejestrowy: Amtsgerichts Schwerin

Osoby reprezentujące spółkę:
Dipl.-Kfm. Philipp Graf Schack von Wittenau
Dipl.-Ing. (FH) Hauke Ahrendt

Kontakt

Telefon: +49 38851 335 0
Faks: +49 38851 335 33
Adres e-mail: info@drehtainer.de

VAT ID

VAT-UE zgodnie z § 27a UStG (ustawy o podatku od towarów i usług): DE 118 697 400

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalny organ mediacyjny

Nie jesteśmy zobowiązani ani nie wyrażamy gotowości do udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odpowiedzialność za treści

Jako oferujący usługi odpowiadamy, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (ustawy medialnej), za własne treści na tych stronach stosownie do ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG (ustawy medialnej) jako oferujący usługi nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych ani przechowywanych informacji zewnętrznych, ani też do sprawdzania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem.
Powyższe zastrzeżenie nie narusza obowiązku usuwania ani blokowania korzystania z informacji wynikającego z ogólnych przepisów prawa. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od chwili otrzymania wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron osób trzecich, na treść których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści umieszczone na stronach, do których prowadzą linki, odpowiadają zawsze ich dostawcy lub operatorzy. Strony te zostały sprawdzone pod kątem ewentualnej niezgodności z prawem w chwili dodawania linku. W momencie dodawania linku nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie można jednak oczekiwać stałej kontroli treści stron, do których prowadzą linki, bez konkretnych wskazań naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie linki.

Prawa autorskie

Treści oraz dzieła utworzone na tych stronach przez ich operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny.

W zakresie treści na tych stronach, które nie zostały utworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Przede wszystkim treści osób trzecich są jako takie oznakowane. Jeśli mimo to zauważą Państwo jakieś przejawy naruszenia prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.