BRANŻA JĄDROWA

Ochrona w zastosowaniach jądrowych.

Podczas eksploatacji, ale przede wszystkim podczas rozbiórki instalacji jądrowych powstają odpady radioaktywne, które należy transportować i składować z zachowaniem szczególnej ostrożności i przy zastosowaniu maksymalnie skutecznych warstw ochronnych. Firma DREHTAINER, jako producent kontenerów specjalnego przeznaczenia, postawiła sobie za cel wyjście naprzeciw tym szczególnym potrzebom przemysłu atomowego. Od ponad 20 lat DREHTAINER projektuje, konstruuje, wykonuje i dostarcza specjalny osprzęt bądź kompleksowe rozwiązania na potrzeby poszczególnych projektów.Oprócz różnych wersji kontenerów konstruowanych w oparciu o normy w ofercie znajdują się także kontenery ekranowane i inne pojemniki specjalne, a także urządzenia podnoszące.

Opakowania IP2 do przewozu materiałów niebezpiecznych