Centrum testów

Bezpieczeństwo poparte badaniami i testami.

W należącym do firmy Centrum testów sprawdzamy skuteczność nowych projektów DREHTAINER. Mamy tu do dyspozycji kanał strzelniczy i stanowisko do badania właściwości kontenerów. Stanowisko badawcze jest wykorzystywane również do kwalifikowania konstrukcji innych producentów – odbywa się to w ścisłej współpracy z towarzystwami klasyfikacyjnymi i organizacjami rzeczoznawców.