• Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

 • Przede wszystkim

  Ochrona

O NAS

DREHTAINER – jakość i ochrona od 1974 r.

Firma DREHTAINER powstała w 1974 r. w Hamburgu jako zakład naprawy kontenerów. Od 1982 r. projektujemy i wytwarzamy specjalistyczne kontenery dla wojska i branży jądrowej, jak również rozwiązania dla przemysłu. Początek XXI wieku przyniósł ze sobą przeprowadzkę do obecnej siedziby w Valluhn, na granicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwiku-Holsztynu.

 

Nasza oferta w zakresie techniki zbrojeniowej, poza infrastrukturą chronioną i zwykłą, obejmuje rozwiązania służące ochronie baz wojskowych i stanowisk dowodzenia oraz wszelkie rodzaje kontenerów specjalnego przeznaczenia. Cechą wyróżniającą nasze kontenery jest unikalny system modułowy. Umożliwia on łączenie kontenerów jeden pod drugim i tworzenie w ten sposób niewielkich jednostek, ale także kompletnych budynków. Poziom ochrony można dopasować do konkretnego zapotrzebowania poprzez integrację lub adaptację dla pojedynczego kontenera lub całego budynku (badania i testy potwierdzające zgodność z certyfikatem STANAG 2280 lub 4569). ‍

Dysponujemy szerokimi kompetencjami z†zakresu wdra?aniu koncepcji ochrony na poziomie Dysponujemy szerokimi kompetencjami z zakresu wdrażaniu koncepcji ochrony na poziomie wykraczającym poza pojedyncze produkty. Efektywność rozwiązań dostarczanych przez DREHTAINER była na przestrzeni lat poddawana licznym próbom przeprowadzanym przez instytucje zajmujące się badaniem sprzętu wojskowego lub podobne jednostki, a także przez klientów prywatnych. Nasze ekspertyzy wykazały, że podczas bezpośredniego ataku rakietowego kontenery DREHTAINER wielokrotnie ocaliły życie pracującym lub zakwaterowanym w nich żołnierzom. 

W ostatnich latach ważną częścią oferty wyrobów DREHTAINER stały się rozwiązania dla stanowisk dowodzenia. Ze względu na ich funkcję należy zmierzyć się tu ze specjalnymi wymogami w aspekcie ochrony. Oprócz ochrony przed eksplozjami czy zagrożeniami balistycznymi, decydującą rolę odgrywa zabezpieczenie przed promieniowaniem. Ciągła praca nad nowymi rozwiązaniami i nieustanie rosnące wymagania klientów sprawiły, że staliśmy się jednym z czołowych dostawców rozwiązań dla mobilnych stanowisk dowodzenia.

Obecnie z naszego know-how w obszarze techniki zbrojeniowej korzystają również organizacje cywilne oraz instytucje publiczne, jak również klienci reprezentujący branżę przemysłową. Chronione budynki modularne są wykorzystywane m.in. w charakterze pomieszczeń rewizyjnych w obiektach sektora (petro)chemicznego bądź w rafineriach, a także jako pomieszczenia biurowe i schronienia na terenach objętych kryzysem.

Osprzęt dla techniki jądrowej – urządzenia podnoszące, pojemniki do transportu materiałów promieniotwórczych czy kontenery specjalne – są konstruowane i wytwarzane w oparciu o specyfikację otrzymaną od klienta oraz odnośnych norm KTA. Profil produkcyjny firmy DREHTAINER uzupełniają kontenery specjalnego przeznaczenia służące do transportu towarów wielkogabarytowych oraz inne rozwiązania specjalne wykorzystywane na gruncie cywilnym.

W należącym do firmy centrum testów sprawdzamy skuteczność nowych projektów DREHTAINER. Mamy tu do dyspozycji kanał strzelniczy i stanowisko do badania właściwości kontenerów. Stanowisko badawcze jest wykorzystywane również do kwalifikowania konstrukcji innych producentów – odbywa się to w ścisłej współpracy z towarzystwami klasyfikacyjnymi i organizacjami rzeczoznawców.

Kreatywny zespół DREHTAINER oraz wysoko zmotywowany dział konstrukcyjny udowodnili w ostatnich dziesięcioleciach, że są w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów i zaoferować im doskonałe rozwiązania.