Obronność

Obronność Systemy wysokiej ochrony dla techniki zbrojeniowej.

 

Standardy w obszarze infrastruktury chronionej były w minionych dekadach wyznaczane przez DREHTAINER. Testy, bezpośrednie doświadczenia zdobyte na konkretnych przypadkach zastosowania oraz szeroko zakrojone analizy różnych sytuacji zagrożenia pozwoliły nam zoptymalizować nasz asortyment. We wszystkich naszych projektach uwzględniamy wytyczne norm STANAG 2280 oraz STANAG 4569 i w bezpośrednim porównaniu osiągamy najwyższy poziom ochrony.

STANOWISKA DOWODZENIA

Cyfryzacja armii we wszystkich obszarach uczyniła kontener podstawą integracji niezbędnych systemów. Kontenery można ustawiać jako obiekty samodzielne lub tworzyć z nich całe kompleksy.

Scenariusz zastosowania wysoko mobilnego wymaga natomiast, aby użytkowany kontener był umieszczony na samochodzie. Decydujące znaczenie mają: możliwość szybkiego przeniesienia w inne miejsce, właściwości ochronne i redukowanie sygnatury radarowej.

Zaawansowane załogowe i bezzałogowe statki powietrzne – takie jak F-35 – stwarzają zapotrzebowanie na nowoczesne i indywidualne rozwiązania. Kontenery funkcjonalne i dowódczo-sztabowe DREHTAINER zapewniają dużą mobilność i możliwość wykorzystania rozwiązań modułowych, a w szczególności wysoki stopień ekranowania promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości – zawsze zgodnie z wymogami klienta. Nasze rozwiązania są już stosowane przez NATO dla myśliwców F-35.

BAZY WOJSKOWE

Nasze wojska stacjonujące za granicą korzystają głównie z infrastruktury w formie obozów polowych. Zakwaterowany w nich personel, również przebywając wewnątrz tego typu infrastruktury, jest zagrożony atakami samochodów pułapek, ale przede wszystkim ostrzałem bezpośrednim i pośrednim. Czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia, firma DREHTAINER opracowała odpowiadającą na te wyzwania koncepcję – modułowy budynek chroniony – która wielokrotnie potwierdziła już swoją skuteczność w praktyce.

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

Poza bazami wojskowymi oraz stanowiskami dowodzenia mobilne i chronione kwatery znajdują zastosowanie w wielu innych sytuacjach. DREHTAINER również w takich przypadkach oferuje rozwiązania perfekcyjnie współgrające ze stawianymi wymaganiami.