Philipp Schack nowym prezesem DREHTAINER GmbH

01 marca 2022 r.Philipp Schack obejmie stanowisko prezesa DREHTAINER GmbH, dołączając do Hauke Ahrendta.

Philipp Schack od 2020 r. jest większościowym udziałowcem DREHTAINER GmbH, a teraz będzie zaangażowany także w działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Pomoże mu w tym cenne doświadczenie, jakie zdobył, pełniąc rolę wspólnika zarządzającego w dwóch przedsiębiorstwach przemysłowych.

Przejęcie funkcji zarządczej przez większościowego udziałowca podkreśla długofalowość strategii przedsiębiorstwa. Skupienie ryzyka i odpowiedzialności w jednych rękach jest wyraźnym czynnikiem napędzającym sukces niemieckich firm rodzinnych, do jakich zalicza się również DREHTAINER GmbH.

Z powrotem